บุคลากร: Personnel

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ 
นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์
…ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
<–คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม–>
santana2 รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2558 
อาจารย์สันทนา ภิรมย์เกียรติ
…มื่อวันที่  9  ธันวาคม  2558 ในโอกาสที่ได้รับมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  48  ปี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
<–คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม–>
รางวัลการประกวด ฮอนด้าแอลพีจีเอ ไทย แฟชั่น ดีไซน์คอนเทสต์ 2015 
อาจารย์สายฝน จำปาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
…มื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ประกาศผลการประกวด “ฮอนด้าแอลพีจีเอ ไทย แฟชั่น ดีไซน์คอนเทสต์ 2015” ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ เป็นของ อาจารย์สายฝน จำปาทอง อาจารย์สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท ผลงานชื่อ “Sawasdee” ซึ่งมีแนวคิดแทนคำว่าสวัสดีด้วยลักษณะของพวงมาลัยนำมาใช้ในงานออกแบบชุด ส่วนเนื้อผ้าใช้ผ้าไหมไทยเป็นตัวสะท้อนความงดงามของวัฒนธรรมไทย ส่วนรองอันดับ 1 รับเงินรางวัล 10,000 บาท และสุดท้ายคือรางวัลขวัญใจนักกอล์ฟรับ 10,000 บาท
<–คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม–>
รางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ 
อาจารย์วิวัฒน์ วอทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขานฤมิตศิลป์
…ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
<–คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม–>
kitsada020657 ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
รางวัลชนะเลิศประกวดออกแบบป้ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อาจารย์กฤษฎา จันทร์เดือน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
…ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศประกวดออกแบบป้ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
<–คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม–>
ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
รองศาสตราจารย์ทรงคุณ อัตถากร

…รองศาสตราจารย์ทรงคุณ  อัตถากร เกิดวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๕  อายุ ๘๐ ปี สำเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Master of Fine Arts (M.F.A.) จาก Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับปริญญานี้ ด้วยความเชี่ยวชาญพิเศษด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๓๖ ได้รับรางวัล DISTIGNQUISHED SERVICE AWARD จาก System Research Foundation ประเทศเยอรมันนี ในฐานะเป็นผู้มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมในประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียน
<–คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม–>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »