รางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2555

ชื่อผลงาน/ทุน :
รางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2555
ประเภท :
นักเรียน/นิสิต
หน่วยงาน :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ – นามสกุล นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (3821)
หัวข้อข่าว : นิสิต มมส คว้ารางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2555

นิสิต มมส คว้ารางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2555 นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมฯ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2555 ผลงานโครงงานชื่อ “เส้นปะกลางหัวใจ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้จัดการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” จิตอาสาพัฒนาตนเองและชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีการศึกษา 2555 ของนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่สองแล้ว โดยในปีนี้ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักที่จะดำเนินกิจกรรมโครงงานนี้ต่อ”

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงงานคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 19 โครงงาน และผ่านรอบคัดเลือก จำนวน 6 โครงงาน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทั้ง 6 โครงงานนี้ที่เข้ารอบสุดท้าย จะต้องเข้าร่วมการประกวดโครงงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ประกาศข่าว : 03 ก.ย. 2555  ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์


รูปภาพประกอบข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »