รางวัลการประกวดโปสเตอร์และคำขวัญ

ชื่อผลงาน/ทุน :
รางวัลการประกวดโปสเตอร์และคำขวัญ
ประเภท :
นักเรียน/นิสิต
หน่วยงาน :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ – นามสกุล นายวาทการ อุปัชฌาย์ นายณพ ชาทองยศ นางสาววรัญญา จันทร์ดี นางสาวกฤษยา สิทธิเสรี นางสาวชิดตา วงศ์สิงห์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (5003)
หัวข้อข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส รับรางวัลการประกวดโปสเตอร์และคำขวัญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มมส รับรางวัลการประกวดโปสเตอร์และคำขวัญ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นำโดย อาจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์, อาจารย์ปาริชาติ ศรีสนาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ นำนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ เข้ารับรางวัลการประกวดโปสเตอร์และคำขวัญ

โดยมี อาจารย์วีรพล เจียมวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำสาขานฤมิตศิลป์ เป็นที่ปรึกษาในโครงการการประกวด “การประยุกต์งานศิลปะสร้างสรรค์เพื่อใช้รณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์ในกลุ่มนักเรียน นิสิตและนักศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม” จากนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

ประเภทโปสเตอร์ระดับอุดมศึกษา
  – รางวัลชนะเลิศ : นายวาทการ อุปัชฌาย์ (โล่ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร)
  – รางวัลรองชนะเลิศ : นายณพ ชาทองยศ (โล่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)
  – รางวัลชมเชย : นางสาววรัญญา จันทร์ดี (โล่ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)
  – รางวัลชมเชย : นางสาวกฤษยา สิทธิเสรี (โล่ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)
  – รางวัลชมเชย : นางสาวชิดตา วงศ์สิงห์ (โล่ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)

วันที่ประกาศข่าว : 09 ม.ค. 2557  ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์


รูปภาพประกอบข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »