รางวัลชนะเลิศการประกวด BlueScope Design Award 2015

ชื่อผลงาน/ทุน :
รางวัลชนะเลิศการประกวด BlueScope Design Award 2015
ประเภท :
นักเรียน/นิสิต
หน่วยงาน :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ – นามสกุล นายสุรศักดิ์ เจริญพร และนางสาวจิติพร ชุติมันตานนท์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (6566)
หัวข้อข่าว : นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ชนะเลิศการประกวด BlueScope Design Award 2015นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ชนะเลิศการประกวด “BlueScope Design Award 2015” ระดับนิสิตนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ เจริญพร และนางสาวจิติพร ชุติมันตานนท์ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “BlueScope Design Award 2015” ระดับนิสิตนักศึกษา ผลงานชื่อ “SHELTER SUFFERERS ศูนย์ผู้ประสบภัยพิบัติ”

สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด จัดการประกวดแบบโครงการ “Innovative Steel Design Contest” ซึ่งเป็นการประกวดแบบอาคารที่ใช้วัสดุผนังและหลังคาเหล็ก โดยไม่จำกัดรูปแบบและพื้นที่ของอาคาร แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับวิชาชีพสถาปนิกและระดับนิสิตนักศึกษา โดยมีคุณสมิตร โอบายวาทย์ อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ, คุณประดิชญา สิงหราช อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ, คุณชาตรี ลดาลลิตสกุล, คุณสมเกียรติ ปินตาธรรม และ คุณเดชาคม บุญมา เป็นคณะกรรมการในการตัดสินครั้งนี้

การประกวดแบบอาคารที่ใช้วัสดุผนังและหลังคาเหล็ก BlueScope Design Award 2015 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Innovative Steel Design Contest” ซึ่งบลูสโคป ได้ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิด เทคนิค วิธีการออกแบบอาคาร โดยใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กในการตอบสนองการออกแบบและการใช้งานที่เหมาะสมและสวยงาม และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สถาปนิก นิสิต นักศึกษา ได้แสดงผลงานสู่สาธารณชน

Concept design: บ้านพักชั่วคราวนี้ได้แนวคิดจากปัญหาการไร้ที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมีแนวคิดการออกแบบมาจากต้นกกหรือกระจูดเพื่อมาทำเสื่อ อาคารนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่เน้นการสร้างที่รวดเร็ว มีพื้นที่ใช้สอยมาก สะดวกต่อการใช้งานในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น ภูมิประเทศอย่างไร โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Zincalume®, Clean Colorbond® และ W-Deck ในการทำแผ่นพื้น และหลังคา และสามารถปรับต่อขยายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ได้ โดดเด่นทั้งในด้านความสวยงาม และความแข็งแรงทนทาน

นายสุรศักดิ์ เจริญพร และนางสาวจิติพร ชุติมันตานนท์ เจ้าของผลงาน SHELTER SUFFERERS ศูนย์ผู้ประสบภัยพิบัติ ได้เล่าถึงแนวคิดการออกแบบว่า “จากเหตุการณ์เมื่อปี พ.ศ. 2554 น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร และปี พ.ศ. 2556 ซุปเปอร์ใต้ฝุ่นไห่เอี่ยนถล่มฟิลิปปินส์ ส่งผลให้ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 1,871,321 คน และล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เนปาล ทำให้มีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยมากมายนับล้านคน อันเนื่องมาจากภัยพิบัติธรรมชาติ

จากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงก่อให้เกิดแนวคิด SHELTER SUFFERERS ศูนย์ผู้ประสบภัยพิบัติขึ้นมา เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติหรือจากฝีมือมนุษย์ ที่เน้นการสร้างที่รวดเร็ว สะดวก ง่ายต่อการใช้งานทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นน้ำาท่วมหรือแผ่นดินไหว สามารถต่อเป็นชุมชนขนาดใหญ่ (ยิ่งต่อกันยิ่งมีความแข็งแรง) ยิ่งเมื่อใช้วัสดุจาก NS BLISCOPE ยิ่งจะได้ทั้งความแข็งแรง ทนทาน และความสวยงามไปด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบและลงตัว

ส่วนแนวคิดการออกแบบมาจากต้นกกหรือกระจูดเพื่อมาทำเสื่อในพื้นที่ทางภาคอีสาน รูปแบบการตาก จะเป็นทรงกรวย และสามารถตั้งอยู่ด้วยตัวของมันเอง อาศัยเพียงตอกมัดตรงกลางไว้เพียงเท่านั้นเอง ส่วนเสาเหล็ก เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน ก่อสร้างง่าย ประหยัดเวลา ทำให้เหมาะสมกับโครงการ วงแหวนรัดกลาง เป็นวงแหวนกันแรงเฉื่อยที่เกิดขึ้นในจุดนี้เป็นจุดสำคัญของอาคาร วงแหวนรัดฐานล่าง เป็นวงแหวนรับแรงดังของฐานเสาเหล็กคล้ายวงแหวนรัดฐานโดม วางโครงสร้างอาคารด้านบานเสริมเหล็ก ในส่วนของเสาหลักกันการโกงตัวของเหล็ก ส่วนการเชื่อมต่ออาคารตามจำนวนผู้พัก จะน้ำท่วม จะฝนตก พายุพัด แผ่นดินไหว ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ เมื่อได้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน ทุกอาคารเชื่อมต่อกันเป็นชุมชนขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและดูแลกันเองได้สะดวก สำหรับวัสดุที่ใช้นั้นทนทานได้ทุกสภาพอากาศ

<<ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

ขอขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลและผลงานนักออกแบบทุกประเภท (Design Connected)
ที่มา : http://www.designerhub.in.th/THAI/Content/News/BlueScope_Design_Award_2015
วันที่ประกาศข่าว : 07 มิ.ย. 2559  ที่มา :


รูปภาพประกอบข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »