รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การออกแบบลวดลายรถยนต์ TOYOTA รุ่น Yaris

ชื่อผลงาน/ทุน :
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การออกแบบลวดลายรถยนต์ TOYOTA รุ่น Yaris
ประเภท :
นักเรียน/นิสิต
หน่วยงาน :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ – นามสกุล นายพีรพัฒน์ ต้นโพธิ์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
สาขาวิชา สาขานฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (5513)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การออกแบบลวดลายรถยนต์ TOYOTA รุ่น Yarisบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ได้เชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Yaris และ Vios ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคมถึงวันที่ 30 กันยายน 5557 ที่ผ่านมา (อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.contestwar.com/contest/4358)เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศรอบตัดสิน TOYOTA Car Decoration Contest ซึ่งมีการจัดขึ้นที่ Siam Square One โดย นายพีรพัฒน์ ต้นโพธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้คว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบลวดลายรถยนต์ TOYOTA รุ่น Yaris ซึ่งได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท ส่วนรายละเอียดผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้  – รางวัลชนะเลิศรางวัลเงินสด 100,000 บาท ในรุ่นวิออส ได้แก่ คุณนิธิศ เลาหรัตนาหิรัญ และในรุ่นยาริส ได้แก่ คุณพีรพัฒน์ ต้นโพธิ์
  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 70,000 บาท ในรุ่นวิออส ได้แก่ คุณสมศักดิ์ อนุภาพ และในรุ่นยาริส ได้แก่ คุณรุ่งทิพย์ ไชยเรืองโรจน์
  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 50,000 บาท ในรุ่นสิออส ได้แก่ คุณณัฐวดี สุขสนิท และในรุ่นยาริส ได้แก่ คุณภาสกร ดงอำมาตย์

(ติดตามข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก http://www.facebook.com/yarissociety)
วันที่ประกาศข่าว : 22 ต.ค. 2557  ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์


รูปภาพประกอบข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »