รางวัลชนะเลิศ โครงงาน

ชื่อผลงาน/ทุน :
รางวัลชนะเลิศ โครงงาน
ประเภท :
นักเรียน/นิสิต
หน่วยงาน :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ – นามสกุล นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว : นิสิต มมส ชนะเลิศ โครงงาน กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน ครั้งที่ 5 รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเทพฯ

   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน นำผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมอาจารย์ วรวิทย์ จันทเดช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ และนิสิต ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงงาน “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน ครั้งที่ 5” ระดับอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อโครงงาน “กล้าใหม่ต้นอ้อ…ต่อยอดภูมิปัญญา โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันระดับภูมิภาคเข้าชิงชัยรอบชิงชนะเลิศ รวม 74 ทีม จาก 74 สถาบันการศึกษา เป็นจำนวนกว่า 400 คนทั่วประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลการประกวดโครงงาน “กล้าใหม่ สร้างสรรค์ ชุมชน” ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน ได้จัดโครงการฯดังกล่าว

จากนั้นเวลา 09.55 น. ผู้บริหาร และบุคลากร นำผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และ นิสิต บันทึกภาพร่วมแสดงความยินดีเป็นที่ระลึก ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาย่อยสวนจิตรลดา พร้อมทั้งเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน

ภาพ / ข่าว : อภิราม  ทามแก้ว

วันที่ประกาศข่าว : 25 ก.ค. 2554  ที่มา : สำนักงานอธิการบดี


รูปภาพประกอบข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »