รางวัลประเภทคนดีศรี มมส ด้านกิจกรรมนิสิตและวิชาชีพ ระดับคณะ

222
ชื่อผลงาน/ทุน :
รางวัลประเภทคนดีศรี มมส ด้านกิจกรรมนิสิตและวิชาชีพ ระดับคณะ ประจำปี 2558
ประเภท :
นิสิต
หน่วยงาน :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ – นามสกุล นายนรินทร์ เงาเกาะ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 48 ปีภาพ / ข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

รูปภาพประกอบข่าว

IMG_9173 IMG_9173

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »