รางวัล Certificate Award ประกวด “BlueScope Design Award 2016 ระดับนิสิต นักศึกษา

ชื่อผลงาน/ทุน :
รางวัล Certificate Award ประกวด “BlueScope Design Award 2016 ระดับนิสิต นักศึกษา
ประเภท :
นักเรียน/นิสิต
หน่วยงาน :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ – นามสกุล นายนิติศักดิ์ ถาวรประเสริฐ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (6579)
หัวข้อข่าว : นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลประกวด BlueScope Design Award 2016 ระดับนิสิต นักศึกษา


นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 
มมส คว้ารางวัลประกวด “BlueScope Design Award 2016” ระดับนิสิต นักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายนิติศักดิ์ ถาวรประเสริฐ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัล Certificate Award จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ BlueScope Design Award 2016 “The Future of Steel Buildings Design Contest” ระดับนิสิต นักศึกษา ผลงานชื่อ “Rayong high speed rail”
การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้ประกาศผลการตัดสิน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด จัดการประกวดแบบโครงการ “The Future of Steel Buildings Design Contest” ซึ่งเป็นการประกวดแบบอาคารที่ใช้วัสดุผนังและหลังคาเหล็กสำหรับนิสิต นักศึกษา อาคารไม่จำกัดรูปแบบการออกแบบ และพื้นที่ของอาคาร
สำหรับการประกวดแบบอาคารที่ใช้วัสดุผนังและหลังคาเหล็ก BlueScope Design Award 2016 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Future of Steel Buildings Design Contest” ซึ่งบลูสโคป ได้ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิด เทคนิค วิธีการออกแบบอาคาร โดยใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กในการตอบสนองการออกแบบและการใช้งานที่เหมาะสมและสวยงาม และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สถาปนิก นิสิต นักศึกษา ได้แสดงผลงานสู่สาธารณชน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Facebook : Mahasarakham University << Click
ที่มา: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

วันที่ประกาศข่าว : 10 มิ.ย. 2559  ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์


รูปภาพประกอบข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »