รางวัล Thaistar Packaging Awards 2012 และรางวัล Asiastar Packaging Awards 2012

ชื่อผลงาน/ทุน :
รางวัล Thaistar Packaging Awards 2012 และรางวัล Asiastar Packaging Awards 2012
ประเภท :
นักเรียน/นิสิต
หน่วยงาน :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ – นามสกุล นางสาวอารียา ผุดผ่อง นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ ชั้นปีที่ 4
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
ภาควิชา สาขานฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (4505)
หัวข้อข่าว : นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 รางวัล

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารียา ผุดผ่อง นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัล “Thaistar Packaging Awards 2012” รองชนะเลิศ ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการจัดจำหน่าย และรางวัล “Asiastar Packaging Awards 2012” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

วันที่ประกาศข่าว : 15 มิ.ย. 2556  ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์


รูปภาพประกอบข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »