หอเกียรติยศ:นิสิต

20160613102158 รางวัล Certificate Award ประกวด “BlueScope Design Award 2016 ระดับนิสิต นักศึกษา
นายนิติศักดิ์ ถาวรประเสริฐ
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายนิติศักดิ์ ถาวรประเสริฐ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัล Certificate Award จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ BlueScope Design Award 2016 “The Future of Steel Buildings Design Contest” ระดับนิสิต นักศึกษา ผลงานชื่อ “Rayong high speed rail”
<–คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม–>
20160607104633 รางวัลชนะเลิศการประกวด BlueScope Design Award 2015
นายสุรศักดิ์ เจริญพร และนางสาวจิติพร ชุติมันตานนท์
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ เจริญพร และนางสาวจิติพร ชุติมันตานนท์ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “BlueScope Design Award 2015” ระดับนิสิตนักศึกษา ผลงานชื่อ “SHELTER SUFFERERS ศูนย์ผู้ประสบภัยพิบัติ”
<–คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม–>
222 รางวัลการประกวดโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 2557
นายนรินทร์ เงาเกาะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
…เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 48 ปี
<–คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม–>
รางวัลการประกวดโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 2557
นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
…เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์ และอาจารย์กัญจน์ชญา จันทรังษี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วยนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับมอบรางวัลการประกวดโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2557 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาในครั้งนี้
<–คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม–>
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การออกแบบลวดลายรถยนต์ TOYOTA รุ่น Yaris
นายพีรพัฒน์ ต้นโพธิ์
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
…บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ได้เชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Yaris และ Vios ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคมถึงวันที่ 30 กันยายน 5557 ที่ผ่านมา (อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.contestwar.com/contest/4358)
<–คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม–>
รางวัลประกวด 3Style 3Design 3Home
นายฉันท์ทัต ดอกดวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
…เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ขอแสดงความยินดีกับ นายฉันท์ทัต ดอกดวง นิสิต ชั้นปี 4 สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ประเภท Colonial Style ภายใต้ชื่อผลงาน “บ้านล้อมสุข” จากการประกวดโครงการ 3Style 3Design 3Home (รอบนักศึกษา) ทั้งนี้ นิสิตรับรางวัลเป็นแพ็คเกจศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
<–คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม–>
รางวัลการประกวดโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 2557
นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
…เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์ และอาจารย์กัญจน์ชญา จันทรังษี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วยนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับมอบรางวัลการประกวดโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2557 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาในครั้งนี้
<–คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม–>
รางวัลการประกวดโปสเตอร์และคำขวัญ
นายวาทการ อุปัชฌาย์ นายณพ ชาทองยศ นางสาววรัญญา จันทร์ดี นางสาวกฤษยา สิทธิเสรี นางสาวชิดตา วงศ์สิงห์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
…เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นำโดย อาจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์, อาจารย์ปาริชาติ ศรีสนาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ นำนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ เข้ารับรางวัลการประกวดโปสเตอร์และคำขวัญ
<–คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม–>
 รางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปาณี ลักษณะศิโย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์, อาจารย์ อิสสระ ดวงเกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และนายกิตติวุฒิ ศรีนอก ตัวแทนนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
…เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปาณี ลักษณะศิโย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์, อาจารย์ อิสสระ ดวงเกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และนายกิตติวุฒิ ศรีนอก ตัวแทนนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร โดยมี นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้
<–คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม–>
 รางวัล Thaistar Packaging Awards 2012 และรางวัล Asiastar Packaging Awards 2012
 นางสาวอารียา ผุดผ่อง นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
…เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารียา ผุดผ่อง นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัล “Thaistar Packaging Awards 2012” รองชนะเลิศ ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการจัดจำหน่าย และรางวัล “Asiastar Packaging Awards 2012” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
<–คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม–>
รางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรมฯ ประจำปี 2555
 นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
…ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้จัดการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” จิตอาสาพัฒนาตนเองและชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีการศึกษา 2555 ของนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
<–คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม–>
รางวัลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2554 
นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
…เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2555 นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมฯ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2555 ผลงานโครงงานชื่อ “เส้นปะกลางหัวใจ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
<–คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม–>
รางวัลชนะเลิศโครงการดีเด่น การประกวดโครงการ SIFE ระดับประเทศ 
อาจารย์และนิสิต จาก 3 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์และคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
…มื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 11.45 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตและอาจารย์ จาก 3 คณะ คือ คณะเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์และคณะการบัญชีและการจัดการ ที่ชนะเลิศโครงการดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการกกอุ้มตุ้มโฮม) ในการประกวดโครงการ SIFE ระดับประเทศ (2012 SIFE Thailand National Exposition) ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒะ
<–คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม–>
รางวัลชนะเลิศ “สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประเภทนิสิต นักศึกษา ประจำปี 2555” 
นายธนารัตน์ ฆารพูล นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
…นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ชนะเลิศโครงการประกวดแบบ สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก
<–คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม–>
รางวัลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2554 
นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขานฤมิตศิลป์
…เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปาณี  ลักษณะศิโย, อาจารย์ทนงศักดิ์ มูลตรี พร้อมด้วยอาจารย์นิสิตจากสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ และนิสิตจากคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา จาก นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสที่ได้รับรางวัล โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2554 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
<–คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม–>
รางวัลชนะเลิศ โครงงาน
นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
…เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน นำผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมอาจารย์ วรวิทย์ จันทเดช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ และนิสิต ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงงาน “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน ครั้งที่ 5” ระดับอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อโครงงาน “กล้าใหม่ต้นอ้อ…ต่อยอดภูมิปัญญา
<–คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม–>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »