รางวัลชนะเลิศ “สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประเภทนิสิต นักศึกษา ประจำปี 2555”

ชื่อผลงาน/ทุน : รางวัลชนะเลิศ “สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประเภทนิสิต นักศึกษา ประจำปี 2555”
ประเภท : นักเรียน/นิสิต
หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ – นามสกุล นายธนารัตน์ ฆารพูล นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (3216)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ชนะเลิศโครงการประกวดแบบ สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก

   นายธนารัตน์ ฆารพูล นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท จากโครงการประกวด “สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประเภทนิสิต นักศึกษา ประจำปี 2555” จัดโดยบริษัท สยามยามาโตะ จำกัด บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย ผู้ผลิตโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนในประเทศไทย  เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา สร้างสรรค์ผลงานด้านสถาปัตยกรรม โดยนำเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนไปออกแบบเป็นโครงสร้างที่มีความสวยงามทันสมัย แสดงศักยภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงสร้าง รวมถึงสามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างได้จริง  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555  ณ SCG Experience กรุงเทพ ฯ

ภาพ / ข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

วันที่ประกาศข่าว : 13 มี.ค. 2555  ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์


รูปภาพประกอบข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »