Daily Archives: March 1, 2016

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

IMG_4622

                      คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกข้อเขียนเพื่อสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559  ได้จัดเตรียมสถานที่ในลักษณะการแสดงนิทรรศการเพื่อให้นักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์ได้ทราบเป็นข้อมูลในเบื้องต้นถึงการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ  นอกจากนี้ในวันดังกล่าวยังมีนิสิตรุ่นพี่ได้ให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพบรรยากาศในวันสัมภาษณ์  

Read More »
 
Translate »