ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางราคากลางครุภัณฑ์เครื่องอัดรีดดินแบบสุญญากาศ

ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องอัดรีดดินแบบสุญญากาศ  จำนวน  เครื่อง  โดยวิธีตกลงราคา  ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  203,300 บาท (สองแสนสามพันสามร้อยบาทถ้วน)  จึงได้มีการกำหนดราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

Download this file (ราคากลางเครื่องรีดดินแบบสุญญากาศ.pdf)ราคากลางเครื่องรีดดินแบบสุญญากาศ.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »