Daily Archives: March 30, 2016

โครงการประกวดแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC ประเภทนิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

12719580_1071031142942674_5930620230527018970_o

                                          โครงการประกวดแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC ประเภทนิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สถาบันอาคารเขียวไทยขอเชิญนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี แบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่ม ส่งผลงานโครงการแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC 2016 “Design TREES-NC Building 2016” กติกาประกวดแบบ โครงการแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC 2016 ประเภทนิสิต/นักศึกษา ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท ติตตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>> http://www.asa.or.th/th/node/139353 ข่าว/ภาพ : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ RMUTTO การสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

12923142_1070203619692093_7367764480783034290_n

                                              โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ RMUTTO การสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด 1. ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ www.rmutto.ac.th และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail : logocontest@rmutto.ac.th ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2559 2. ส่งผลงานที่ออกแบบโดยนําเสนอลงบนกระดาษอาร์ทหรือกระดาษโฟโต้ขนาด A2 (42 x 59 CM.) พร้อม คําอธิบายรายละเอียดและแนวความคิดในการออกแบบ 3. ส่งไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล PDF และ AI บันทึกลงใน CD หรือ DVD จํานวน …

Read More »

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาส่งข้อเสนอโครงการการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ UAV

12888783_1070200529692402_8855311836097661248_o

                                            ทีมที่ได้รับรางวัลฯ จะได้รับเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ โดยมีรางวัล ดังนี้ – รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 80,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th/…/…/mid/388/articleId/1591/–UAV.aspx… ข่าว/ภาพ : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เด็กและเยาวชน (DJOP)

12321205_1070195593026229_3160845050004786273_n

                        เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เด็กและเยาวชน (DJOP) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ –> http://www.djop.go.th/…/22588-เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษ… ข่าว/ภาพ : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Read More »

ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ ร่วมส่งผลงานวิจัย ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12

12931251_1070186753027113_879297593321448183_n

            ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ ร่วมส่งผลงานวิจัย ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12 กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการวิจัยและพัฒนา ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ และวิจัยสถาบัน โดยในปีนี้ มีการนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ กลุ่มสถาปัตยกรรม กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์ อีกทั้งยังมีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ‪#‎ขอเชิญผู้ที่สนใจ‬ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยลงทะเบียนผ่านทางhttp://conference.nu.ac.th/nrc12/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-8641 …

Read More »

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มมส.คว้ารางวัลชมเชย

12885884_1067795916599530_8496913786861926674_o

                      นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คว้ารางวัลชมเชยในการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ในงานประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่4 “BIKE & WALK FOR ALL” วันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BICYCLE OUTFIT DESIGN CONTEST โดย มานิตย์ เจกะบุตร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานฤมิตศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สายฝน จำปาทอง กับการออกแบบภายใต้แนวคิด FLORES “SENSE” ได้ผ่านรอบคัดเลือกจากกว่า 100 ทีมจากทั่วประเทศ เข้าสู่รอบ 10 ทีม และมาถึงรอบ FINAL ที่คัดเลือกเหลือเพียง 5 ทีมสุดท้ายที่ได้มาเดินแฟชั่นโชว์เพื่อตัดสินการประกวดในงาน ครั้งนี้ A student has been …

Read More »

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 11

12896381_1163137347043995_1544593629_o

                  กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วกับโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 11 UTM (SCHEDULE “11st JOINT WORKSHOP ON URBAN DESIGN AND CONSERVATION BETWEEN UNIVERSITY TEKNOLOGI MALAYSIA AND MAHASARAKHAM UNIVERSITY THAILAND” นอกจากจะเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันแล้วยังเป็นความร่วมมือเพื่อให้นิสิตแต่ละสถาบันได้ฝึกออกแบบในสถานที่จริงร่วมกัน โดยกิจกรรมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-13 เมษายน 2559 ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ กิจกรรม UTM ครั้งที่ 10 ภาพ/ข้อมูล : ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์ The 11st UTM Joint Workshop According to success of ten previous workshops, the …

Read More »

โครงการ Thesis of The Year 2015 ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

12919450_10154151615546209_1734678987_o

                โครงการ Thesis of The Year 2015  ซึ่งเป็นการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานที่สุดแห่งปีของนิสิตชั้นปีสุดท้ายทุกสาขาวิชาและการแสดงนิทรรศการของนิสิตตลอดปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา  โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่  22  เมษายน  2559 Thesis of the year 2015 Faculty of Architecture Urban Design and Creative Art proudly presented outstanding theses and senior projects of the academic year 2015 on “Thesis of the year 2015” event. Apart from the winners has been awarded, …

Read More »
 
Translate »