Monthly Archives: April 2016

โครงการศึกษางานภูมิปัญญาหัตถศิลป์และงานหัตถกรรมพื้นบ้านอีสาน

13059373_10154193117249319_1664888013_n

                        สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (เอกออกแบบหัตถอุตสาหกรรม)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการศึกษาภูมิปัญญางานหัตถศิลป์และงานหัตถกรรมพื้นบ้าน  ภายใต้รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  ของนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3  ประจำปี  2559  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24  เมษายน  2559 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ (กลุ่มตองสยาม) – จังหวัดอุดรธานี (พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง) – จังหวัดหนองบัวลำภู (กลุ่มหัตถกรรมไม้และเครื่องปั้นดินเผาโค้งสวรรค์) – จังหวัดขอนแก่น (กลุ่มหัตถกรรมตีมีดบ้านม่วงหวาน)  เพื่อเป็นการศึกษานอกสถานที่และนิสิตได้เรียนรู้จากสถานที่จริงตามที่เป็นแหล่งข้อมูลทางด้านวัตถุดิบและกระบวนการในการสร้างสรรค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์งานเครื่องเคลือบดินเผา  งานหัตถกรรมจักสานและงานศิลปาชีพต่างๆ  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว ที่มาและภาพ : อาจารย์ประทักษ์  คูณทอง ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง  

Read More »

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่สนใจฝึกงาน ทำงานในด้านการสำรวจอาคาร โดย BIM

11258863_1028004753960778_3704400189040261177_o

                                            ขอเชิญนิสิต นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมฯที่สนใจฝึกงาน ทำงานในด้านการสำรวจอาคาร โดย BIM RCDC : ขอเชิญนิสิต นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมฯ ที่สนใจฝึกงาน ทำงานในด้านการสำรวจอาคาร โดย BIM (Building Information Modeling) ร่วมงานกับทีมงาน วี อาร์ ดิจิตอล ผู้เชี่ยวชาญในด้าน : – BIM (Building Information Modeling) – Design Visualization – Architectural Presentations – Architectural Design Solutions – …

Read More »

เชิญชมนิทรรศการงานโครงการทางนฤมิตศิลป์ “Artsylum”

13076891_1091693667543088_964195139425276423_n

            สาขาวิชานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการทางนฤมิตศิลป์ “Artsylum” ______________________ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2559 ณ ชั้น 8 Central World (TK Park) กรุงเทพมหานคร ______________________ 18-20 พฤษภาคม 2559 ณ ชั้น 2 Central Udon Thani  จังหวัดอุดรธานี ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/artsylumseniorshow/ ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ข้อมูล : Artsylum Senior Show

Read More »

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559

Recruit new students

                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 1. ระบบพิเศษ รับผู้จบ ม.6 ไม่เกิน2ปี และรับสมัคร นิสิต มมส ที่ต้องการเปลี่ยนคณะ/สาขาวิชา สมัครวันที่ 15 มี.ค.-30 เม.ย. 59 คลิก>> http://acad.msu.ac.th/th/ 2.โครงการที่คณะรับสมัครเอง คลิก>> http://acad.msu.ac.th/th/ 3. แอดมิชชั่น สมัครวันที่ 10-17 พ.ค.59 คลิก>> http://www.aupt.or.th/admissions.php ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ข้อมูล : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

Thesis of The Year 2015

1_title

                เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการงานวิทยานิพนธ์แห่งปี 2558 Thesis of The Year 2015 ขึ้น ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร อาคารคณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ การจัดโครงการครั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ได้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อเป็นการนำเสนอและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ที่สุดแห่งปี ในรายวิชาออกแบบ ของนิสิตทุกสาขาแต่ละชั้นปี ตลอดจนการจัดนิทรรศการต่างๆ ตลอดปีการศึกษา 2558 เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศด้านการเรียนการสอนขึ้นภายในและภายนอกคณะ ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยมีการสอนในระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ , สถาปัตยกรรมผังเมือง , สถาปัตยกรรมภายใน , ภูมิสถาปัตยกรรม …

Read More »

บรรยากาศการนำเสนอผลงานนิสิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปี 2559

13043760_1086904161355372_405183684945961321_n

                        บรรยากาศการนำเสนอผลงานนิสิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปี 2559  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขามาช่วยชี้แนะแนวทางให้นิสิตได้นำไปปรับปรุงแก้ไขผลงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งกิจกรรมเป็นไปอย่าเข้มข้นทั้งนี้เพื่อให้นิสิตที่ผ่านการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนสามารถสำเร็จการศึกษาและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป  ดังปรัชญา “ผู้มีปัญญา  พึงสร้างสรรค์เพื่อมหาชน” ภาพ : Facebook คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

Read More »

ค่ายสถาปัตย์สัญจรครั้งที่ 15

1

                    ค่ายสถาปัตย์สัญจรครั้งที่ 15 ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ โครงการค่ายสถาปัตย์สัญจรครั้งที่ 15 โดยปีนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนประสิทธาราม บ้านดู่โป้ ตำบลหนองแคน อำเภอ ปทุมรัตต์ จังหวัด ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2559 ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ : ชมรมสถาปัตย์สัญจร

Read More »

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ท้องถิ่น

711207-img-1380786067-3

                      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา  ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะฯได้เดินทางไปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูนตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งนำโดยนายประสาทพร สีกงพลี ประธานกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน นายกเทศมนตรีตำบลนาดูน และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูนตำบลนาดูน โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้  จัดทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานร่วมกันทางด้านวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูนตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  อีกทั้งยังสร้างความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบพระบรมธาตุนาดูน  ในลักษณะการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม  ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากภาควิชาการและภาคประชาชน  เพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะการจัดทำผังแม่บทของพื้นที่  และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนิสิต  นักศึกษา  คณาจารย์  และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน    ัดทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานร่วมกันทางด้านวิชาการระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบพระบรมธาตุนาดูน ในลักษณะการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากภาควิชาการและภาคประชาชนและชุมชน เพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในลักษณะการจัดทำผังแม่บทของพื้นที่ และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนิสิต นักศึกษา …

Read More »

โครงการบริการวิชาการ หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน “โครงการแนวทางปรับปรุงสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนา”

20-5-2558 11-55-58

                        หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน จัดโครงการบริการวิชาการ ภายใต้นโยบาย “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การปลูกจิตสำนักให้นิสิตในด้านจิตสาธารณะ การให้บริการคู่กับการเรียนการสอน และเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับนิสิตกับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในทำโครงการ “แนวทางปรับปรุงสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนา” ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

Read More »
 
Translate »