โปรแกรมการออกแบบโครงการ “ตลาดวัฒนธรรม ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม”

13082775_1099461116766343_1936965661732919844_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 คณาจารย์สาขาสถาปัตยกรรมและนิสิตในรายวิชา การออกแบบสถาปัตยกรรม4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับ อาจารย์วรรณา คำปวนบุตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ลงพื้นที่บูรณาการงานบริการวิชาการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน2559 สาขาสถาปัตยกรรม” เพื่อสร้างโปรแกรมในการออกแบบโครงการ “ตลาดวัฒนธรรม ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม” โดยได้รับเกียรติจาก ท่านปลัด อำเภอนาดูน เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ท่านเกษตรอำเภอ ท่านนายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวชุมชน ตำบลพระธาตุ เข้าร่วมเสนอความต้องการและกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆโดยกิจกรรมในครั้งนี้ นิสิตชั้นปีที่3 ในฐานะสถาปนิกชุมชนได้ลงไปสัมภาษณ์และสอบถามความต้องการจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังนี้
1.กลุ่มทอเสื่อกก
2.กลุ่มสมุนไพรเกษตรอินทรีย์
3.กลุ่มทอผ้าสไบขิด
4.กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
5.กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
6.กลุ่มดอกไม้รีไซเคิ้ล
7.กลุ่มเพาะเห็ดนางรม
8.กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์

ซึ่งในครั้งนี้ได้เป็นการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ รูปแบบของตลาดที่จะเกิดขึ้น เช่น ความต้องการในการใช้พื้นที่ จำนวนผู้ใช้สอย จำนวนยูนิต ประเภทของสินค้า รูปแบบทางสถาปัตยกรรม การเลือกใช้โทนสี การเลือกใช้วัสดุ การสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม
ภาพ/ที่มา : คณาจารย์หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนสาขาสถาปัตยกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »