ขอเชิญนิสิตสมัครรับทุนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้นภาคฤดูร้อน “International Summer Programme in Architecture”

13325479_1111133588932429_3474284540382131139_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สมัครรับทุนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้นภาคฤดูร้อน “International Summer Programme in Architecture” ในระหว่างวันที่ 6 – 26 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจัดขึ้นโดย University of Hong Kong

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://fac.arch.hku.hk/summer/cities-in-asia

ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม
ข้อมูล : http://www.web.msu.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »