สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งที่ 5

title01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งที่ 5 ร่วมกับ UNIVERSITY OF CINCNNATI, USA เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม AR101-3

ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »