การศึกษาแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนบ่อใหญ่เพื่อรองรับกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุนชนบ่อใหญ่อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

 

2016-08-23_14-13-42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: A study of Recreational Area for Elderly, Case study of Boyai Community,Amphoe Borabue District, Mahasarakham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »