ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2559

Aug 2016

 

 

 

 

 

>> Download <<

จดหมายข่าวฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2559
ในฉบับ

 1. การประเมินประกันคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษา 2558
 2. โครงการรับรองหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม
 3. ร่วมแสดงผลงาน “การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24” และงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559”
 4. ปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559
 5. มมส. คว้ารางวัล Silver Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)
 6. ร่วมแสดงนิทรรศการและสัมมนา TUDA 2016 “CITY ON THE MOVE : ขับเคลื่อนเชื่อมต่อ รถ ราง เรือ”
 7. Creative Arts MSU Exhibition : SCB SME Expo Udonthani Central Plaza
 8. นิทรรศการเผยแพร่ผลงานนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
 9. การแสดงนิทรรศการ “โอ้โห SINGAPORE ทริปนี้โอจัง”
 10. โครงการ MSU Design Camp
 11. ร่วมพิธีเปิดโรงละครหมอลำหุ่นเพื่อชุมชน โฮม ทอง ศรี อุปถัมภ์ บ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
 12. กระบวนการเรียนรู้แบบ ฟัง คิด ทำ วิเคราะห์ และพัฒนาโครงสร้างสถาปัตยกรรม
 13. ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของไทย
 14. ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
 15. อาจารย์ประจำสำนักสถาปัตยกรรมศาตร์ได้รับรางวัล student Best paper Award

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »