Daily Archives: October 12, 2016

การทัศนศึกษาดูงานรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม ๑

14712563_1217631824949271_8347857316414995067_o

                      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม ๑ เพื่อเสริมสร้างจุดมุ่งหมายของรายวิชา ที่จะเน้นให้นิสิตสามารถเข้าใจความต้องการของผู้อยู่อาศัย ในรูปแบบอาคารที่ไม่มีความซับซ้อนด้านพื้นที่ใช้สอย ตอบสนองทางด้านกายภาพและจิตวิทยา โดนมีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม และไม่ขัดต่อกฎหมายอาคาร รวมถึงการเขียนแบบสถาปัตยกรรม การเขียนภาพทัศนียภาพ และการทำแบบจำลอง ในวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ – โครงการ วี-พร็อพเพอร์ตี้ – โครงการ Townhome หมู่บ้านสายฝน1 – โครงการบุราสิริ จังหวัดขอนแก่น ข่าว:ปิยะนุช อินทร์พรหม ข้อมูล : อ.เจนจิรา นาเมืองรักษ์ ภาพ : นางสาว ทักษพร ทับภูตา 2AR

Read More »
 
Translate »