ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ ประเทศสัมพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี

UCB_Study_Semester_2016_Banner_Webseite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ ประเทศสัมพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี หากนิสิตสนใจ สามารถสมัครได้ตามละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณ พีรภัทร สารอภิสิทธิคาม  (ฝ่ายวิชาการ)  ห้องสำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>>Download<<<

ที่มา : http://www.umwelt-campus.de/ucb/index.php?id=studysemester&L=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »