Daily Archives: October 21, 2016

ฉบับประจำเดือน กันยายน 2559

2016-10-21_13-03-43

          >> Download << ในฉบับ -คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. จัดงานครบรอบ 20 ปี “ก้องเกียรติ สถาปัตย์” -พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจาปีการศึกษา 2559 -พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพช 20 ปี -พิธีไหว้ครูของศิษย์เก่าและร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี “ก้องเกียรติ สถาปัตย์” -รับรางวัลชมเชยในการนาเสนองานวิจัยในงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่12 -เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษา (Fashion Smart Start Up 2016 : Creative designers creation) -รับมอบเงินสนับสนุนค่ายอาสา ภายใต้โครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม” ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปี 5 -นิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนไทยร่วมใจ ทาความดีถวายในหลวง) ประจาปี 2559 -รับมอบรางวัล การประกวดหนังสั้น “ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส” และ การประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตที่รายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการจัดทำสัญญาภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ภายในเวลา 16.00 น.

14800268_1256642931066934_291906184_o

ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตที่รายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการจัดทำสัญญาภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ภายในเวลา 16.00 น.หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ขอกู้ยืมเงินในภาคการศึกษา 1/2559

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการแนะแนวทุนการศึกษาต่อประเทศไต้หวัน

study-taiwan

            ขอเชิญบุคลากร  นิสิต  นักศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมฟังการแนะแนวทุนการศึกษาต่อประเทศไต้หวัน  ในวันพุธที่  9  พฤศจิกายน  2559  เวลา  13.00-16.30 น.  ณ  ห้องประชุม  SC1-200  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณ พีรภัทร สารอภิสิทธิคาม  (ฝ่ายวิชาการ)  ห้องสำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวจีรนันท์  สุทธิจันทร์  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  043-754241  เบอร์ภายใน  1338  หรืออีเมล์  js_suttijan@hotmail.com ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด >>>Download<<<

Read More »

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมขนเมือง ครั้งที่ 12

poster-1

                                          เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทุกสาขา  เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมขนเมือง  ครั้งที่ 12  ณ  ประเทศมาเลเซีย  สำหรับนิสิตผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นใบสมัครได้ที่คุณพีรภัทร สารอภิสิทธิคาม (ฝ่ายวิชาการ)  สำนักงานเลขานุการ  ตั้งแต่บัดนี้  ถึง วันที่ 9 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>Download<<< ผู้ประสานงานโครงการ : ผศ.ดร.วิชนาถ  ทิวะสิงห์

Read More »
 
Translate »