ขอเชิญเข้าร่วมฟังการแนะแนวทุนการศึกษาต่อประเทศไต้หวัน

study-taiwan

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญบุคลากร  นิสิต  นักศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมฟังการแนะแนวทุนการศึกษาต่อประเทศไต้หวัน  ในวันพุธที่  9  พฤศจิกายน  2559  เวลา  13.00-16.30 น.  ณ  ห้องประชุม  SC1-200  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณ พีรภัทร สารอภิสิทธิคาม  (ฝ่ายวิชาการ)  ห้องสำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวจีรนันท์  สุทธิจันทร์  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  043-754241  เบอร์ภายใน  1338  หรืออีเมล์  js_suttijan@hotmail.com

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด >>>Download<<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »