ฉบับประจำเดือน กันยายน 2559

2016-10-21_13-03-43

 

 

 

 

 

>> Download <<

ในฉบับ

-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. จัดงานครบรอบ 20 ปี “ก้องเกียรติ สถาปัตย์”
-พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจาปีการศึกษา 2559
-พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพช 20 ปี
-พิธีไหว้ครูของศิษย์เก่าและร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี “ก้องเกียรติ สถาปัตย์”
-รับรางวัลชมเชยในการนาเสนองานวิจัยในงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่12
-เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษา (Fashion Smart Start Up 2016 : Creative designers creation)
-รับมอบเงินสนับสนุนค่ายอาสา ภายใต้โครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม” ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปี 5
-นิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนไทยร่วมใจ ทาความดีถวายในหลวง) ประจาปี 2559
-รับมอบรางวัล การประกวดหนังสั้น “ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส” และ การประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
-การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) “ขนมขนิษฐา”
-บรรยายพิเศษ เรื่อง “Effect of the cantilever” โดย รศ.ดร.ชวลิต นิตยะ ศิษย์เก่านฤมิตศิลป์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับน้องๆ
-ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »