Monday , September 25 2017
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตที่รายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการจัดทำสัญญาภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ภายในเวลา 16.00 น.

ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตที่รายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการจัดทำสัญญาภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ภายในเวลา 16.00 น.

ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตที่รายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการจัดทำสัญญาภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ภายในเวลา 16.00 น.หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ขอกู้ยืมเงินในภาคการศึกษา 1/2559

received_1256642924400268

14800268_1256642931066934_291906184_o

About arch

Check Also

poster1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการภาษณ์เข้าร่วมโครงการ Workshop 12th ณ ประเทศมาเลเซีย

                              …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »