รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมขนเมือง ครั้งที่ 12

poster-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทุกสาขา  เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมขนเมือง  ครั้งที่ 12  ณ  ประเทศมาเลเซีย  สำหรับนิสิตผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นใบสมัครได้ที่คุณพีรภัทร สารอภิสิทธิคาม (ฝ่ายวิชาการ)  สำนักงานเลขานุการ  ตั้งแต่บัดนี้  ถึง วันที่ 9 มกราคม 2560
ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>Download<<<

ผู้ประสานงานโครงการ : ผศ.ดร.วิชนาถ  ทิวะสิงห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »