Daily Archives: October 25, 2016

ทัศนศึกษาโครงการก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

                        เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 นิสิตและอาจารย์ในรายวิชา MATERIAL AND CONSTRUCTION 3 (วัสดุและวิธีการก่อสร้าง3) จำนวน 60 คน ทัศนศึกษาโครงการก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ คณะสถาปัตย์ ได้รับความอนุเคราะห์การบรรยายและการเยี่ยมชมไซต์งานก่อสร้าง จาก บริษัท วี สถาปัตย์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง นอกจากนี้วิทยากรยังได้ให้ความรู้ก่อนการเข้าดูสถานที่จริง ดังนี้ 1.ข้อมูลทั่วไปของโครงการก่อสร้าง ประกอบด้วย พื้นที่ใช้สอย /มูลค่าโครงการ/ระยะเวลาในการก่อสร้างอาคาร/บริษัทผู้รับเหมา/ผู้ออกแบบ/บริษัทที่ปรึกษา เป็นต้น 2.การออกแบบ Zoning ภายในไซต์งานก่อสร้าง เช่น การจัดสรรพื้นที่โรงเก็บของ /โรงเหล็ก /ไม้แบบ /ออฟฟิต ที่พักอาศัยของคนงาน /ตำแหน่งการติดตั้ง tower crane/การจัดการ line การขนส่งและจัดเก็บวัสดุ เป็นต้น 3.การอธิบายเรื่อง master …

Read More »
 
Translate »