Daily Archives: November 1, 2016

ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2559

title

                      >> Download << ในฉบับ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แสดงความยินดีกับ 2 ทีม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีม โครงการ “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา การจัดแสดงนิทรรศการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 11 การทัศนศึกษาดูงานรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม ๑ ทัศนศึกษาโครงการก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคลากรร่วมกิจกรรมกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เดือนตุลาคม 2559  

Read More »
 
Translate »