ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2559

title

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Download <<

ในฉบับ

  • ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  • แสดงความยินดีกับ 2 ทีม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีม โครงการ “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา
  • การจัดแสดงนิทรรศการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมด้านการออกแบบและอนุรักษ์ชุมชนเมือง ครั้งที่ 11
  • การทัศนศึกษาดูงานรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม ๑
  • ทัศนศึกษาโครงการก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • บุคลากรร่วมกิจกรรมกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559
  • ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เดือนตุลาคม 2559

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »