Daily Archives: November 18, 2016

กรมหม่อนไหมจับมือ 6 สถาบันการศึกษาพัฒนาลวดลายผ้าไหม…

333-1-696x411

                    กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จับมือ 6 สถาบันการศึกษา ลงนามความร่วมมือพัฒนาลวดลายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ไหมไทย สร้างทายาทหม่อนไหมระดับเยาวชน นายนำชัย  พรหมมีชัย  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย ระหว่าง กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ 6 สถาบันการศึกษาว่า การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสถาบันการศึกษา ทั้ง 6 สถาบัน ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ไหมไทย จะเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทอผ้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และยังเป็นการขยายโอกาสการใช้ผ้าไหมไทยให้มีความหลากหลายร่วมสมัยได้มากขึ้น  ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนอกจากจะได้เรียนรู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่แล้ว ยังได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของประเทศไว้ไม่ให้สูญหายไปด้วย ด้าน นางสุดารัตน์  วัชรคุปต์  เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม  กล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของกรมหม่อนไหม คือ การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาเกี่ยวกับหม่อนไหม  รวมทั้ง ส่งเสริม  พัฒนาการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอ.วีรพล เจียมวิสุทธิ์ ที่ผลงานการออกแบบการจัดวางรูปเล่มได้รับเลือก เป็น 1 ใน 19 Layout Design

1

                        ขอแสดงความยินดีกับอ.วีรพล เจียมวิสุทธิ์ อาจารย์สาขานฤมิตศิลป์ ที่ผลงานการออกแบบการจัดวางรูปเล่ม Layout Design หนังสือ Homemade stay และ Hostel Bible ได้รับเลือก เป็น 1 ใน 19 Layout Design จาก 100 ANNUAL BOOK AND COVER DESIGN 2016 การคัดเลือกปกหนังสือและรูปเล่มที่มีการออกแบบรูปเล่มดีเด่นประจำปี ซึ่งจัดโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ความร่วมมือกับ สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย (ThaiGa) และได้มีพิธีรับใบประกาศเกียรติคุณไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และผลงานได้รับการจัดแสดงนิทรรศการงานแสดงหนังสือในต่างประเทศต่อไป ภาพ/ข่าว : อาจารย์ฐิติรัตน์ …

Read More »
 
Translate »