รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2558

santana2
ชื่อผลงาน/ทุน :
รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2558
ประเภท :
บุคลากร
หน่วยงาน :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ – นามสกุล อาจารย์สันทนา ภิรมย์เกียรติ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว
เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2558 ในโอกาสที่ได้รับมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  48  ปี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาพ / ข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
วันที่ประกาศข่าว : 30 ก.ย. 2556  ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์

รูปภาพประกอบข่าว

IMG_9121 IMG_9116 IMG_9121 IMG_9128 IMG_9136 IMG_9164

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »