ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

 

6-title

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Download <<

ในฉบับ

 • การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
 • กรมหม่อนไหมจับมือ 6 สถาบันการศึกษาพัฒนาลวดลายผ้าไหม
 • พิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก รุ่นที่ 3
 • ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ ได้รับรางวัลประเภทนักวิชาการรุ่นใหม่ สาขา สถาปัตยกรรมผังเมือง
 • บุคลากรได้รับรางวัล อาจารย์ ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปี พ.ศ. 2559
 • ผลงานการออกแบบการจัดวางรูปเล่มได้รับเลือก เป็น 1 ใน 19 Layout Design
 • นิสิตนำเสนอโครงการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 • บรรยายพิเศษ เรื่อง “Surface structure และ Suspended roof structure”
 • งาน final project รายวิชา Fundamental Industrial Craft Product Design
 • โครงการสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ
 • ประกาศผลนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 • รับมอบเงินบริจาคสบทบทุนในการจัดสร้างพระพิฆเนศ และจัดสร้างศาลประดิษฐานพระพิฆเนศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »