Monthly Archives: January 2017

ชมรมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้เข้าพบและมอบองค์พระพิฆเนศให้กับท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

                      เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ตัวแทนจากชมรมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้เข้าพบและมอบองค์พระพิฆเนศให้กับท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่และขอพรอันเป็นมงคลจากท่านอธิการบดี  ณ  สำนักงานอธิการบดี  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : ชมรมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

สอบสัมภาษณ์นักเรียนระบบโควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

img_4568

                      เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีระบบโควตารับตรง  ซึ่งมีนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ใน 5 สาขาวิชารวมทั้งหมด  507  คน  ดังนี้  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (AR) จำนวน 139 คน , สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (UA)  จำนวน  110 คน , สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (IA) จำนวน 136 คน , สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (LA) จำนวน 54 คน  และสาขาวิชานฤมิตศิลป์ (CA) จำนวน 68 คน  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเนื่องจากมีรุ่นพี่ของแต่ละสาขาวิชามาคอยอำนวยความสะดวกให้น้องๆเป็นอย่างดี ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการภาษณ์เข้าร่วมโครงการ Workshop 12th ณ ประเทศมาเลเซีย

poster1

                                            ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ Workshop 12th ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมีรายชื่อทั้งหมดจำนวน  10  คน  สำรอง  2  คน   ดังมีรายชื่อดังนี้  >>>Download<<< ผู้ให้ข้อมูลข่าว : อาจารย์เปรมยุดา ชมภูคำ ภาพประกอบการสัมภาษณ์  

Read More »

ขอเชิญชมนิทรรศการรอยพ่อ แผ่นดิน ๙

1

                  ขอเชิญชมนิทรรศการรอยพ่อ แผ่นดิน ๙ ซึ่งจัดโดยฝ่ายพัฒนานิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดนิทรรศการน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านการออกแบบและด้านสถาปัตยกรรม ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประชาชนทั่วไป ได้เข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 มีนาคม 2560 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ประสานงาน : อาจารย์สกลชัย  บุญปัญจา ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการ”รอยพ่อ แผ่นดิน๙”

16252122_1331844516861334_1271789535669793109_o

                        สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการ”รอยพ่อ แผ่นดิน๙” ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้นิสิตได้น้อมนำพระราชดำรัสและโครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพของตนมาใช้ในการเรียนและนำความรู้ดังกล่าวทำประโยชน์แก่ชุมชน ดังปรัชญา ผู้มีปัญญา พึงสร้างสรรค์ เพื่อมหาชน โดยร่วมจจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ อาคารพละศึกษา และได้นำนิทรรศการดังกล่าวมาจัดแสดง ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพื่อให้นิสิตได้เข้าชม นอกจากนี้ได้มีการนำความรู้สู่ชุมชนโดยการจัดนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ณ ศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ : ชมรมArch Aperture และนิสิตชั้นปีที่๒ ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

15995233_1319079531471166_3431829870422263292_o

                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันนี้ (14 มกราคม 2560) องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ก็เข้าร่วมจัดซุ้มกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายให้น้องๆที่เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุก อาทิ เล่นเกมส์ ระบายสี แจกรางวัลอีกมากมาย ข่าว: ปิยะนุช อินทร์พรหม ภาพ : นิสิตชั้นปีที่2 ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ขอเชิญชวนร่วมงานเทศกาลของขวัญ ของทำมือ

poster-gift-2017-title

                      ขอเชิญชวนร่วมงานเทศกาลของขวัญ ของทำมือ อาหาร ดนตรี แฟชั่นโชว์ ระหว่าวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  17.30 – 22.00 น.  ณ  บริเวณหน้าตลาดน้อย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ทาง Facebook :: CA MSU Gift&Design Festival วีดีทัศน์ในป่ามีอะไรให้ค้นหานะมาหาคำตอบกัน กับเทศกาล Gift & Design Festival ครั้งที่ 14  

Read More »
 
Translate »