Daily Archives: January 11, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ Workshop 12th ณ ประเทศมาเลเซีย

poster1

                              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ Workshop 12th ณ ประเทศมาเลเซีย  โดยมีรายชื่อทั้งหมดจำนวน  34  คน โดยให้นิสิตที่มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 16:00น. ณ ห้อง AR 116 ดังมีรายชื่อดังนี้  >>>Download<<< ผู้ให้ข้อมูลข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์ 

Read More »

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ “การพัฒนาโครงการภูมิสถาปัตยกรรม” โดย ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์

15966928_1294290047281066_1857732080_o

                  ขอเชิญคณาจารย์และนิสิต  ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาโครงการภูมิสถาปัตยกรรม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  วัฒนสินธุ์  อุปนายกสภาสถาปนิก และ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะมีการบรรยายในวันที่ 11 มกราคม 2560  ณ  ห้องบรรยาย AR314  ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

Read More »
 
Translate »