ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ Workshop 12th ณ ประเทศมาเลเซีย

poster1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ Workshop 12th ณ ประเทศมาเลเซีย  โดยมีรายชื่อทั้งหมดจำนวน  34  คน
โดยให้นิสิตที่มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 16:00น. ณ ห้อง AR 116

ดังมีรายชื่อดังนี้  >>>Download<<<

ผู้ให้ข้อมูลข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »