Daily Archives: February 17, 2017

ศิษย์เก่ารุ่นเจ็ดสอนน้องในเรื่อง “สถาปนิกกับชีวิตราชการ”

title

                      วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  ศิษย์เก่ารุ่นเจ็ดกลับมาเยี่ยมบ้าน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อให้ความรู้กับน้องนิสิตปัจจุบันในเรื่อง “สถาปนิกกับชีวิตราชการ”  ณ ห้องบรรยาย AR214  ซึ่งศิษย์เก่าที่กลับมาในครั้งนี้ประกอบด้วย  เรือเอก นักษิต วิเศษโมรา สถาปนิก กองทัพเรือ , คุณกัมปนาท แผลงฤทธิ์ และคุณจาตุรนต์ ศรีรักษา สถาปนิกกรมชลประทาน  โดยมีอาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์ ศิษย์เก่ารุ่น 7 เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้  ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งโดยมีการซักถามและตอบประเด็นต่างๆเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปนิกกับบทบาทการรับราชการโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอขอบคุณศิษย์เก่าที่กลับมาจุดประกายและให้ความรู้ในครั้งนี้ในการนำวิชาชีพที่ได้ศึกษาไปสู่การประกอบการทำงานอีกหนึ่งรูปแบบที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ที่มา/ภาพ : ดร.เพชรลัดดา  เพ็ชรภักดี ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม

Read More »
 
Translate »