Daily Archives: February 20, 2017

ละคร พลุนัดที่16 “TheLose Memories”

16797896_1284659141603558_2733831175666922844_o

                                            ละครพลุ เป็นละครเวทีที่นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้นเป็นประเพณีที่สืบเนื่องต่อกันมาเป็นประจำทุกปี โดยดำเนินงานติดต่อกันมาเป็นเวลา 16 ครั้งแล้ว โดยครั้งนี้นำเสนอละครในเรื่อง #TheLoseMemories #บาดแผลและความทรงจำที่หายไป โดยจัดการแสดงในวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา เป็นโครงการที่ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้แก่นิสิต การทำงานกับกลุ่มคนหลายๆกลุ่มที่มีความถนัดที่แตกต่างกัน ทั้งยังเป็นการนำศาสตร์การเรียนรู้ที่นิสิตได้เรียนมา นำไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ของการทำละครเวที อาทิ เช่น การออกแบบเสื้อผ้านักแสดง การออกแบบและจัดทำฉาก อีกทั้งยังใช้ความสามารถกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานอีกด้วย และยังเป็นการสร้างความบันเทิง ให้แกผู้อื่นได้อีกด้วย อีกประการที่สำคัญ ในการจัดทำละครนี้ได้มีการต่อยอดนำผลที่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน นั้นคือ โครงการ สถาปัตย์สัญจร ซึ่งได้มีการหักค่าใช้จ่าย จากกำไรในการทำละครพลุ นำมาออกค่ายในลักษณะของค่ายบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม …

Read More »

ร่วมจัดนิทรรศการในงานนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 (Thailand Inventors’ Day 2017)

title

                        สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำผลงานออกแบบเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 (Thailand Inventors’ Day 2017) ระหว่างวันที่ 2 –6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลงานที่สาขานำเข้าร่วมแสดงคือ ชั้นเก็บของสำหรับบ้านพักอาศัยในพื้นที่น้ำท่วม จัดอยู่ในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ออกแบบโดย อ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์ โดยออกแบบเพื่อการใช้งานได้ตามช่วงเวลาการเกิดปัญหาน้ำท่วม ซึ่งแบ่งเป็นช่วงก่อนเกิด ขณะเกิด และภายหลังน้ำท่วม ที่มา/ภาพ/ข่าว : FB-นฤมิตศิลป์ มหาสารคาม Creative Arts MSU. ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »
 
Translate »