นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ มมส. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Fashion Lifestyle ประเภทเดี่ยว Mc Smart ปี2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ  นายณรงค์ยศ ทีจันทร์มาตย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Fashion Lifestyle ประเภทเดี่ยว Mc Smart ปี2  โดยได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  ซึ่งมีการประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560  ณ  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้การประกวดออกแบบ “โครงการแม็คสมาร์ท ปีที่2 : Mc Smart2 ประจำปี 2559”  จัดขึ้นโดย  บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : Mc Group ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งมีแนวความคิดที่ต้องการนำวัสดุที่เหลือจากการผลิตกางเกงยีนส์แม็คมาประยุกต์สร้างสรรค์งานศิลปะ งานออกแบบ ตลอดจนงานแฟชั่นให้เป็นผลงานที่มีประโยชน์ใช้สอยได้จริงในชีวิตประจำวัน

ผลงานที่ได้รับรางวัลได้มาจากแนวคิดงาน. reflection : จากสื่อความรุนแรงของสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ด้านบวกของด้านลบในสื่อสังคมโซเซียลสร้างสรรค์สู่งานออกแบบผสมผสาน เสน่ห์ของยีนส์ ส่งเสริมการใส่ใจรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างมูลค่าจากเศษผ้า.

วัสดุ : ผ้ายีนส์
ผลงาน : ชุดเดรส 1 ชุด , เสื้อคลุม 1 ตัว , หมวก 1 ใบ

ภาพ/ข่าว : FB-นฤมิตศิลป์ มหาสารคาม Creative Arts MSU.
ผู้ให้ข้อมูลข่าว : อาจารย์ปาริชาติ  ศรีสนาม

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »