ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อของรัฐบาลบรูไน ณ University Teknologi Brunei

unnamed-1

 

 

 

 

ด้วย รัฐบาลประเทศบรูไน ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบรูไน (University Teknologi Brunei) โดยเปิดรับสมัครทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  1. ผู้สมัครจะต้องอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศสมาชิกขององค์การความร่วมมืออิสลาม
  2. สำหรับทุนปริญญาตรี จะต้องมีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี

สำหรับปริญญาโท/ปริญญาเอก จะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

โดยจะเริ่มเปิดภาคเรียนในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

  1. ผู้สมัครจะต้องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนลยีบรูไน (Universiti Teknologi Brunei)

โดยสามารถดูโปรแกรมการศึกษาได้ที่ www.utb.edu.bn

รัฐบาลประเทศบรูไนสนับสนุนทุนในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

  1. ยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าหน่วยกิต
  2. ค่าตั๋วเครื่องบิน (ชั้นประหยัด) จากประเทศที่ผู้สมัครอยู่ – ประเทศบรูไน
  3. ค่าครองชีพรายเดือน เดือนละ BND650.00
  4. ที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยค่าขนส่งกระเป๋าทางเรือเมื่อจบการศึกษา

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560 หรือสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://www.utb.edu.bn/mofat-scholarship/

ผู้ให้ข้อมูลข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ  ทิวะสิงห์

*******************************************************************************************
อนึ่ง ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารงานด้านวิเทศสัมพันธ์ได้ที่
– Facebook Group (ประสานงานระหว่างบุคลากร) :      “เครือข่ายนักวิเทศสัมพันธ์ มมส
– Facebook Fanpage (ข่าวสาร/ทุนที่เกี่ยวกับนิสิต) :    “MSU Student News”
– Facebook Fanpage (ข่าวสาร/ทุนทั้งหมด) :          “MSU Thailand
– Website กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ :                          http://iroffice.msu.ac.th
– Website มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ภาษาอังกฤษ) :        http://www.inter.msu.ac.th/
– Website มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ภาษาจีน) :              http://www.chinese.msu.ac.th/
*********************************************************************************************
Best regards,
Office of International Affairs (OIA)
Division of Public Relations and International Affairs
Mahasarakham University, Thailand
Tel/Fax: +66 43 754241
Email: oia@msu.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »