ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติภาคฤดูร้อน International Summer Program in Architecture

unnamed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยฮ่องกง (The University of Hong Kong – HKU) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติภาคฤดูร้อน (International Summer Program in Architecture: Cities in Asia)  โดยแบ่งออกเป็น
2 รูปแบบ คือ
1. โปรแกรมรวม (Full Programme) ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2560 – 12 กรกฎาคม 2560
2. โปรแกรมย่อย (Single-City Course)
– Ho Chi Minh City ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560
– Singapore ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 12 กรกฎาคม 2560
โดยเปิดรับสมัครทั้งนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นนิสิต ด้านสถาปัตยกรรม ภูมิประเทศ การออกแบบชุมชนเมือง การวางผังเมืองและนโยบาย หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพ และโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน  ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตร สามารถสอบถามข้อมููลเพิ่มเดิมได้ที่ http://fac.arch.hku.hk/summer/cities-in-asia/  หรือติดต่อคุณ H. Koon Wee ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนนิสิตนานาชาติ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 อีเมล: olilai@hku.hk

ผู้ให้ข้อมูลข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ  ทิวะสิงห์

********************************************************************************************
อนึ่ง ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารงานด้านวิเทศสัมพันธ์ได้ที่ 
– Facebook Group (ประสานงานระหว่างบุคลากร) :      “เครือข่ายนักวิเทศสัมพันธ์ มมส
– Facebook Fanpage (ข่าวสาร/ทุนที่เกี่ยวกับนิสิต) :    “MSU Student News”
– Facebook Fanpage (ข่าวสาร/ทุนทั้งหมด) :          “MSU Thailand
– Website กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ :                          http://iroffice.msu.ac.th
– Website มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ภาษาอังกฤษ) :        http://www.inter.msu.ac.th/
– Website มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ภาษาจีน) :              http://www.chinese.msu.ac.th/
 
*********************************************************************************************
Best regards,
 
Office of International Affairs (OIA)
Division of Public Relations and International Affairs
Mahasarakham University, Thailand
Tel/Fax: +66 43 754241
Email: oia@msu.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »