Daily Archives: March 16, 2017

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560.

111

                        ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์เข้าร่วมแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 18.30 น. ณ สนามกีฬาใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »
 
Translate »