ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560.

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์เข้าร่วมแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560
วันที่ 23 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 น. – 18.30 น.
ณ สนามกีฬาใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »