กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

17855543_1404707906241661_1310700529183526800_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17855161_1404706639575121_4077946131175033940_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นตันไป  ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจะประกอบไปด้วยการแข่งขันรักบี้เจ็ดคน รักบี้สิบห้าคน ฟุตบอล บาสเกตบอล และการประชันกลอง  ณ สนามกีฬารอบอาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีของนิสิตนักศึกษาทั้งที่สำเร็จการศึกษาแล้วและศิษย์ปัจจุบันของทั้งสองสถาบัน

ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม
ภาพ : Arch Aperture

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »