ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

img_4648

 

 

 

 

 

 

 

img_4714

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2560  บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลอบายมุข ณ บริเวณสนามกีฬา ข้างกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมีอาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีบุคลากรจากทุกคณะ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แบ่งนักกีฬาออกเป็น 6 ทีม ประกอบด้วย ทีมสีแดง ทีมสีขาว ทีมสีเขียว ทีมสีม่วง ทีมสีฟ้า ทีมสีชมพู และได้จัดการแข่งขันกีฬา ทั้งหมด 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง เซปักตะกร้อ ฟุตซอลชาย กรีฑา แชร์บอล บาสเกตบอล ว่ายน้ำ รวมทั้งมีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ อาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา อีกทั้งมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรมีโอกาสทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่วมกันในเวลาว่าง ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลอบายมุข ทั้งนี้สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพโดยใช้กีฬา ตามแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ต่อไป

ภาพ : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
ที่มา : สโมสรบุคลากร มมส

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »