Monthly Archives: April 2017

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีคิดในการออกแบบ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน” โดยคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค

img_6294

                                              เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติจากคุณดวงฤทธิ์ บุญนาค   สถาปนิกระดับแนวหน้าของเมืองไทย  บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีคิดในการออกแบบ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน”  ณ ห้องประชุมทรงคุณอัตถากร (Auditorium)   โดย ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณวิทยากรที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาให้ความรู้แก่นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  ซึ่งมี อาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์ เป็นผู้ประสานงานหลักในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งสำหรับนิสิตที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และตอบข้อซักถามเพื่อให้ความกระจ่างกับนิสิตอย่างรอบด้าน  นอกจากนี้ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันคุณดวงฤทธิ์ บุญนาค  ยังได้ให้เกียรติให้ข้อแนะนำและตอบข้อซักถามกับนิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในการก้าวไปสู่อาชีพสถาปนิกในอนาคตที่นิสิตกำลังจะสำเร็จการศึกษา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบพระคุณวิทยากรเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ผู้ประสานงาน …

Read More »

การตรวจวิทยานิพนธ์นิสิตสาขาวิชานฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559

img_6483

                                            เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560  ที่ผ่านมาสาขาวิชานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  ห้องประชุม AR116  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทั้งนี้คณาจารย์ในสาขาวิชายังได้ร่วมชี้แนะและให้คำแนะนำแก่นิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพต่อไป ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

การตรวจวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2559

img_6516

                                            เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560  ที่ผ่านมาสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา  ได้จัดให้มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ครั้งสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  ห้องแสดงผลงานชั้น 1  ห้อง AR104-2  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ทั้งนี้ยังได้รับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานสถาปัตยกรรมผังเมืองมาร่วมชี้แนะและให้คำแนะนำแก่นิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพต่อไป  ซึ่งทางคณะฯต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง ภาพประกอบกิจกรรม  

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีคิดในการออกแบบ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน” โดยคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค

18121458_1421406951238423_8614780360898762660_o

                        ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีคิดในการออกแบบ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน” โดยคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกระดับแนวหน้าของเมืองไทย ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมทรงคุณอัตถากร (Auditorium) อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว:ปิยะนุช อินทร์พรหม ข้อมูล:อาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์

Read More »

พิธีเทวาภิเษกสมโภชพระพิฆเนศ

img_5970

                                      เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 7.09 น. ได้มีพิธีเทวาภิเษกสมโภชพระพิฆเนศและอันเชิญขึ้นแท่นประดิษฐาน ณ เทวาลัยพระพิฆเนศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย พราหมณ์ ผศ.ยุทธพงศ์ มาตรวิเศษ /ประธานฝ่ายสงฆ์ พระอาจารย์มนูญชัย วัดป่าศรัทธาธรรม /ประธานในพิธี อาจารย์พวงเพ็ญ วิบูลสวัสดิ์ /พร้อมด้วยบุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้พิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างเพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และจัดสร้างองค์พระพระพิฆเนศเป็นเครื่องเคารพบูชาของคณะฯ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าฯ ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เคารพบูชา นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเรียนการสอนในเชิงช่าง ระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาให้เหล่าลูกศิษย์ทั้งหลาย รวมถึงการสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องด้วย หมายเหตุ** องค์พระพิฆเนศ ปั้นโดย อาจารย์ธวัช สุขทอง …

Read More »

คณะสถาปัตย์ฯ มมส จัดโครงการ Thesis of The Year 2016

img_5623

                                                      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดโครงการ Thesis of The Year 2016 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ Thesis of The Year 2016 ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีศาสตราจารย์ …

Read More »

ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

9

                                                เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ หอพระพุทธกันทรวิชัยฯ ข้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (เขตพื้นที่ในเมือง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง สมโภช พระพุทธกันทรวิชัยสมัยธรรมนายก ประจำปี 2560  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีผู้บริหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  รวมทั้งคณาจารย์  บุคลากรและนิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย โดยวันสงกรานต์ถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ตามประเพณีของไทย และถือเป็นวันแห่งความรัก ความผูกพันของทุกคนในครอบครัว นอกจากนี้ ประเพณีสงกรานต์ยังถือเป็นประเพณีสำคัญในการทำบุญประจำเดือนห้าของประชาชนชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีประเพณีทำบุญในแต่ละเดือน รวม 12 เดือน ที่เรียกว่า …

Read More »
 
Translate »