กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในคณะฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

img_5180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_5183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยฝ่ายพัฒนานิสิตและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่  เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560  ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช  เชาวรัตน์  คณบดี  รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป  รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  อันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโสแล้วยังเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของไทยที่มีมาอย่ายาวนาน  ก่อนที่นิสิตจะเริ่มเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน  ซึ่งบรรยายกาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

ภาพ/ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »