สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “เอ้ มรดกถนนดอกคูนเมืองอีสาน มหาสงกรานต์รวมใจวันไหล มมส” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสรงน้ำขอพรพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก การรดน้ำขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่และคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การแห่ขบวนสงกรานต์ประกวดเทพีสงกรานต์ การประกวดก่อเจดีย์ทราย กิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ถนนดอกคูน บริเวณถนนหน้าอาคารพลศึกษามหาวิทยาลัย
นางสงกรานต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปี 2560 นางสาวนลิตา บุบผามะตะนัง
นิสิตชั้นปีที่2 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม
ภาพ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »