Daily Archives: April 24, 2017

พิธีเทวาภิเษกสมโภชพระพิฆเนศ

img_5970

                                      เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 7.09 น. ได้มีพิธีเทวาภิเษกสมโภชพระพิฆเนศและอันเชิญขึ้นแท่นประดิษฐาน ณ เทวาลัยพระพิฆเนศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย พราหมณ์ ผศ.ยุทธพงศ์ มาตรวิเศษ /ประธานฝ่ายสงฆ์ พระอาจารย์มนูญชัย วัดป่าศรัทธาธรรม /ประธานในพิธี อาจารย์พวงเพ็ญ วิบูลสวัสดิ์ /พร้อมด้วยบุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้พิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างเพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และจัดสร้างองค์พระพระพิฆเนศเป็นเครื่องเคารพบูชาของคณะฯ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าฯ ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เคารพบูชา นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเรียนการสอนในเชิงช่าง ระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาให้เหล่าลูกศิษย์ทั้งหลาย รวมถึงการสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องด้วย หมายเหตุ** องค์พระพิฆเนศ ปั้นโดย อาจารย์ธวัช สุขทอง …

Read More »

คณะสถาปัตย์ฯ มมส จัดโครงการ Thesis of The Year 2016

img_5623

                                                      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดโครงการ Thesis of The Year 2016 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ Thesis of The Year 2016 ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีศาสตราจารย์ …

Read More »
 
Translate »