พิธีเทวาภิเษกสมโภชพระพิฆเนศ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

img_5970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 7.09 น. ได้มีพิธีเทวาภิเษกสมโภชพระพิฆเนศและอันเชิญขึ้นแท่นประดิษฐาน ณ เทวาลัยพระพิฆเนศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย พราหมณ์ ผศ.ยุทธพงศ์ มาตรวิเศษ /ประธานฝ่ายสงฆ์ พระอาจารย์มนูญชัย วัดป่าศรัทธาธรรม /ประธานในพิธี อาจารย์พวงเพ็ญ วิบูลสวัสดิ์ /พร้อมด้วยบุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธีจำนวนมาก

ทั้งนี้พิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างเพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และจัดสร้างองค์พระพระพิฆเนศเป็นเครื่องเคารพบูชาของคณะฯ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าฯ ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เคารพบูชา นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเรียนการสอนในเชิงช่าง ระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาให้เหล่าลูกศิษย์ทั้งหลาย รวมถึงการสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องด้วย
หมายเหตุ**
องค์พระพิฆเนศ ปั้นโดย อาจารย์ธวัช สุขทอง
ศาลเทวาลัย ออกแบบโดย อาจารย์วิวัฒน์ วอทอง
ที่ปรึกษางานพิธี โดย ผศ.ดร.ปฐมพงศ์ ณ จำปาศักดิ์

ข่าว : ชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาพ : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Translate »